اندر حکایت منفعت طلبان اصلاح طلب تالش

از هول حلیم در دیگ رسوایی

به گزارش تالشان نیوز : رد صلاحیت های گسترده و حضور ۵ کاندید اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری بخش قابل توجهی از نیروهای سیاسی اجتماعی جامعه را که پیشرو جریان اصلاح طلبی بودند نسبت به حضور فعالانه در انتخابات سرخورده نمود

اما در این میان افرادی نیز بودند که از پیشتر ، خود را برای چنین مواقعی اماده ساخته بودند تا در مواجهه با چنین فضایی چهره اصلی خود را نمایان سازند و برخلاف اظهاراتشان عقاید و گرایش اصلی خود را اشکار کنند

که یکی از برجسته ترین این موارد در شهرستان تالش با پیوستن جمعی از فعالین سیاسی طی نامه ای از طرف شخصی که پیشتر به شیخ و شیوخ اصلاحات معرف بودند به ستاد اقای رییسی اتفاق افتاد

این اتفاق واکنش های بسیار مخربی را در فضای مجازی برای این اشخاص به همراه داشت که انتظار میرفت ایشان برای حفظ ابروی خود اندکی در رفتار خود تجدید نظر میداشتند که نه تنها تجدید نظر نشد بلکه حضور فیزیکی انان در افتتاحیه ستاد اقای رییسی موج جدیدی از تخریب ها را بر علیه ایشان آغاز کرد

در حالی بر همگان اشکار که بخش قابل توجهی از آنچه در زندگی شخصی و اجتماعی و خانوادگی دست اوردند مدیون ارتزاق از منافع کسب شده در دولت های اقای خاتمی و روحانی بوده است

این اتفاق نه تنها موجی از انزجار در میان مردم ایجاد کرده بلکه به دلیل عریان شدن چهره اصلی انان اسباب خوشحالی مردم را فراهم ساخته تا بیشتر به اهداف سیاسی اجتماعیشان پی ببرند و دیگر بازیچه ی این افراد که نیتشان پشت عصا و موی و ریش سپیدشان پنهان بوده نشوند

قطعا در نگاه اصلاح طلبانه انتخاب ازاد حق همه احاد جامعست اما این حرکت ضد تبلیغی در ستاد اقای رییسی در شهرستان تالش بیشتر از اینکه به جلب بدنه مردم کمک داشته باشد به انزجار مردم نسبت به این افراد دامن زد

به واقع این حرکت مصداق از هول هلیم در دیگ رسوایی افتادن بود نه تنها ساحت سیاسی افراد را نشانه گرفت بلکه شخصیت اجتماعی انان را ویران ساخت

براستی منافع این دست از افراد در چیست که حاضرند شخصیت اجتماعی سیاسی چند دهه خود را این چنین زیر پا بگذارند

اینان کدام منافع خود را در خطر دیدند که بی محابا دست به ترور خود زدند

در صورتی که نتیجه انتخابات با اراده و حضور مردم تغییر کند به سرانجام و فرجام عاقبت کار خود تامل داشتند ؟

البته مردم قدر و قدرت این اشخاص را میدانند به سبب همین حرکات نفاق گونه بوده که هیچگاه نتوانستند در عرصه اجتماعی شهرستان به عنوان وزنه تعیین کننده ظاهر شوند