محمدیاری از دور رقابت خارج شد !

از سقوط پایه رای سنتی در ماسال تا راه اندازی اتاق فکر شایعه پراکنی

در حالی که تکثر کاندیداهای حاضر در انتخابات تالش ارای سنتی محمدیاری در ماسال را با ریزش قابل توجهی مواجه کرده است اما اتاق فکر شایعه پراکنی محمدیاری در تلاش است با القای شایعاتی مبنی کناره گیری یکی از کاندیداهای مطرح ماسال همچنان خود را در عرصه رقابت باقی نگاه دارد.

 

به گزارش تالشان نیوز تایید صلاحیت های جدید در حوزه انتخابیه تالش ماسال رضوانشهر ، تمام معادلات انتخابات تالش را برهم زد.

در ترکیب جدید کاندیداهای تایید صلاحیت شده که به نوعی غیر قابل پیش بینی به نظر می آمد برخی کاندیداها با ریزش جدی مواجه شدند و برخی دیگر نیز از شانس بیشتری برخوردار شدند.

حسن محمدیاری نماینده فعلی تالش یکی از کاندیداهاییست که به سبب حضور علی حشمتی سجاد بالاد و محمد شیخان که دارای پایگاه رای مشترک با محمدیاری در شهرستان ماسال هستند بیشترین ریزش در ارای ثابت خود در شهرستان ماسال را تجربه میکند.

مضافا اینکه سایر رقبا همچون رادمهر فتح الهی و اسلامدوست نیز ارای قابل توجهی از سبد رای محمدیاری در ماسال به عنوان پایگاه اصلی وی خواهند کاست.

ترکیب جدید کاندیداهای حوزه انتخابیه تالش و ریزش شدید ارای ثابت محمدیاری در شهرستان ماسال محمدیاری را با چالش جدی مواجه کرده است و عملا وی را از دور رقیبان جدی انتخابات خارج نموده است.

به فراخور شرایط فعلی حاکم در انتخابات بازار شایعات کذب از برخی محافل هواداری محمدیاری داغ شده است.

در مرحله اول اعلام تایید صلاحیت ها که رقبای جدی محمدیاری از حضور در رقابت بازماندند به شایعاتی مبنی بر اینکه هیچ رقیب جدی برنمیگردد دامن زدند که با بازگشت علی فتح الهی به رقابت ، برنامه ریزی اتاق شایعه پراکنی محمدیاری در مرحله اول شکست خورد.

تکذیب و هراس از ورود شیخان به انتخابات تالش یکی دیگر از موضوعاتی بود که اتاق شایعه پراکنی محمدیاری تلاش داشت تا لحظه اخر ان را کتمان کند که در نهایت با اعلام رسمی شیخان برای حضور در انتخابات تالش مرحله دوم شایعه پراکنی نیز با شکست مواجه شد.

عدم بازگشت یاسر اسلام دوست و رادمهر به صحنه انتخابات از دیگر شایعاتی بود که اتاق فکر شایعه پراکنی محمدیاری روی ان تمرکز جدی داشت تا همچنان نشان دهد جزو رقبای اصلی انتخابات است اما با بازگشت توامان اسلام دوست و رادمهر عملا این نقشه اتاق فکر شایعه پراکنی محمدیاری نیز با شکست مواجه شد که میتواند از نظر روانی هواداران وی را تحت تاثیر قرار دهد‌.

همزمان با تنزل محمدیاری از جمع رقبای جدی انتخابات تالش اتاق فکر شایعه پراکنی محمدیاری دست به انتشار خبر کذب جدیدی نموده تا بتواند همچنان امیدواری به پیروزی در انتخابات را در جمع هواداران خود نگاه دارد.

اخرین شایعه پراکنی اتاق فکر محمدیاری که گفته میشود خود وی در یکی از جلسات خصوصی عنوان داشته ، مربوط به خبر انصراف احتمالی یکی از کاندیدای مطرح ماسالی از انتخابات به نفع وی میباشد.

این شایعه که کاملا مصرف داخلی در میان هواداران دارد در حالی است که تمام کاندیداهای تایید صلاحیت شده با تمام قوا در حال مذاکرات و فعالیت انتخاباتی هستند.

به نظر میرسد محمدیاری برای حفظ و ترمیم شرایط خود به جای اینکه بیشتر به فعالیت های خود معطوف باشد به اتاق فکر شایعه پراکنی خود دل بسته است.