از بولتن سازی تقابلی توسط رسانه های استیجاری تا واسطه قرار دادن برای عذر خواهی

سعید رستمی مدیر شبکه بهداشت و درمان تالش برای پاره ای از توضیحات خدمت امام جمعه تالش رسید

به گزارش تالشان نیوز در پی انتقادات دلسوزانه امام جمعه تالش خطاب به مسئولین دانشگاه علوم پزشکی در خصوص کمبود تجهیزات و زیر ساخت های بیمارستان شهید نورانی تالش مدیر شبکه بهداشت و درمان تالش در اقدامی با مشاوره مشاوران خود اقدام به تهیه پاسخ تقابلی با انتقادات دکتر نورزاد داشت .

رستمی در ادامه ی دستاورد سازی های کذب و ثبت تلاش های مدیران ۴ دهه قبل حوزه بهداشت و درمان به نام خود ، به رسانه های استیجاری خود ، ماموریت یادداشت تقابلی با فرمایشات امام جمعه محترم را نیز صادر کرد .

و ماموریت توسط افرادی که اعتبار خود را از اعتماد و حرکت در زیر سایه عبا و قبای امام جمعه تالش کسب کردند و روزگاری لنگر در دفتر وی انداخته بودند و از نردبان نام او بالا می رفتتد و احتمالا چون نان و نوایی برایشان نداشت انجام شد.

در پی این اقدام ناشیانه رستمی و غیر قابل پذیرش بودن این اقدامات در نزد افکار عمومی و دستگاه های نظارتی ، مدیر شبکه بهداشت و درمان ترجیح داد جمعی از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و برخی افراد دارای شیخوخیت را واسطه قرار دهد تا به خدمت امام جمعه تالش جهت پاره ای از توضیحات و عذر خواهی برسد.

در ادامه نیز از دکتر نورزاد جهت بازدید از بخش های مختلف بیمارستان و دستگاه ام آر آی دعوت به عمل آمد .

نکته جالب توجه انکه در زمان حضور امام جمعه تالش مشاوران نان و نوایی رستمی در قالب رسانه های استیجاری از حضور در بیمارستان منع شده بودند .

اقدامات ناشیانه رستمی و گرفتار شدن در دام مشاوران غلط به سبب کمبود تجربه و میل به شهرت و همچنین عدم شناخت از مناسبات سیاسی و جایگاه افراد و نهاد های حقیقی و حقوقی امری اجتناب ناپذیر به نظر میرسد بنابراین انتظار میرود مسئولین دانشگاه علوم پزشکی اموزش های لازم را برای مدیران جوان خود در نظر داشته باشند .