خانه نشینی به از ، هر پستی گرفتن

از برکناری غیر منتظره تا بوق و کرنای هشتگ #پایتخت بابت پست جدید در یک کانون صنفی غیر انتفاعی !

به گزارش تالشان نیوز : باحکم حمیدرضا سیفی دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی و کارفرمایی ایران ،
علی فتح اللهی میانکوه به عضویت ” کمیسیون تلفیق و جمع بندی طرحها و لوایح و امور مجلس کانون عالی انجمن های صنفی و کارفرمایی ایران ” منصوب شد.


علی فتح الهی که سابقه ی حدود ۷ سال مدیریت فرمانداری شهرهایی چون تالش صومعه سرا و رشت را در کارنامه خود دارد در حالی پست جدیدی با عنوانی عجیب در یک تشکل صنفی غیر انتفاعی پذیرفته که همچون برکناری اش از فرمانداری رشت غیر منتظره به نظر میرسد !


چرا که انتظار میرفت در دولتی که در بدنه کابینه و سازمان های عریض و طویلش افرادی با یک سوم سابقه فتح الهی حضور ندارند وی چنین پیشنهادی را پذیرش نمیکرد .


از نکات جالب توجه حکم علی فتح الهی عنوان نا مفهوم ان است که با واژگانی چون کمیسیون تلفیق یا امور مجلس اجین شده طوری که گویی وی به عضویت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درآمده است !


در حالی که این کانون صنفی ملی همانند هر تشکل صنفی ، دارای کمیسیون های مختلف مشورتی هستند که نظرات خود را به عنوان مطالبه صنفی با دولت مردان و یا نمایندگان خانه ملت در میان میگذارند و هیچ ضمانت اجرایی و اجباری ندارد.


جالب توجه انکه پیش از اعلام خبر انتصاب علی فتح الهی به این سمت صفحه اطلاع رسانی وی و طرفدارانش در فضای مجازی از هشتگ پایتخت بزودی خبر داده بودند که چنین تصوری ایجاد میکرد که قرار است فتح الهی به سمت بزرگی در پایتخت منصوب شود!


که البته سمت جدید وی هیچ سنخیتی با بوق و کرنای یک شبه طرفدارانش نداشت.


به نظر میرسد خانه نشینی علی فتح الهی با این تجربه و داشتن پشتوانه بیش از ۲۰ هزار رای مردم ،  بهتر از قبول مسئولیت چنین سمت هایی میباشد.


در معرفی نامه کانون عالی ، انجمن های صنفی و کارفرمایی ایران آمده است ؛


این کانون در سال ۱۳۷۸ به عنوان يك تشكل فراگير كارفرمائي غيرانتفاعي و غير سياسي به طور رسمي
در راستای حفظ حقوق و دفاع از منافع مشروع و قانوني کلیه کارفرمایان و تشكل هاي كارفرمائي كشور و هماهنگ ساختن كوشش ها و فعاليت هاي مرتبط با بخش های صنعت ، حرفه و خدمات ، ايجاد انگيزه و حمايت از سرمايه گذاري هاي مولد ، ايجاد زمينه هاي مطلوب براي همكاري و تبادل نظر و انتقال فن آوري و تجربيات لازم به منظوردست يابي به توسعه پايدار در كشور تاسیس گردیده است.