ارتقای معیشت برنجکار دستاورد کاهش ضایعات برنج

به گزارش تالشان نیوز گودرز کمال‌پور در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه ۸۵ درصد نشاء برنج در شالیزارهای این شهرستان انجام شده است، اظهار کرد: فعلا برای تامین آب برنج شهرستان مشکلی نداریم.

وی افزود:  به طور میانگین در شهرستان لاهیجان ۶۰ هزار تن برنج سفید تولید می‌شود که از باکیفیت ترین برنج های کشور محسوب می‌شود.

کمال‌پور با اشاره به اینکه کاهش هزینه تولید برنج و همچنین کاهش ضایعات برنج زمینه ارتقای معیشت برنجکاران را فراهم می‌کند، ادامه داد: در حال حاضر ۱۸۵ کارخانه شالیکوبی در این شهرستان وجودارد که فقط ۵۵ واحد مدرن شده‌اند و از نیم دانه شدن برنج ها تا حد زیادی جلوگیری می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی لاهیجان گفت: لازم است برای ارتقای کاهش ضایعات برنج ۱۳۰ کارخانه شالیکوبی باقی مانده این شهرستان مدرن‌سازی شوند.

وی افزود: برای تسریع در مدرن سازی کارخانه های شالکیوبی نیاز است تسهیلات خط اعتباری ویژه شالیکوبی ها راه اندازی شود و با تسهیلات قطره چکانی در خط اعتباری ویژه مکانیزاسیون نمی‌توان این مدرن‌سازی‌ها را انجام داد.

کمال پور در ادامه کشت قراردادی را یکی از راهکارهای موثر در جهت حمایت از برنجکاران دانست و گفت: مقرر شده بود در شهرستان لاهیجان ۱۱۳۰ هکتار کشت قراردادی برنج انجام شود این درحالیست که هم اکنون دو برابر و نیم، بیش از قراداد انجام شده است.

۲۸۰۳ هکتار از شالیزارهای لاهیجان کشت قراردادی انجام شده است.