خیابان های تالش خار دارد !

اختصاص ۱۸ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای آسفالت و روکش کمربندی تولم شهر صومعه سرا

به گزارش تالشان نیوز شهردار تولم شهر گفت عملیات اجرای آسفالت و روکش خیابان توتونکاران کمربندی تولم شهر از بزرگ‌ترین پروژه های این شهر به طول یک کیلومتر و عرض ۱۲ متر آغاز شد که معادل ۱۲ هزار متر مربع آسفالت می‌شود.
حسن آقاجانی افزود: برای اجرای این طرح ۱۸ میلیارد ریال از اعتبارات قیر یارانه ای و عمرانی شهرداری تولم شهر اختصاص یافته است

به نظر میرسد درج این خبر بیش از انکه مورد توجه شهروندان صومعه سرا و تولم شهری قرار گیرد اسباب تعجب شهروندان تالشی را در بر خواهد داشت که بیش از دو سال است که اسفالت و روکش مناسب را در خیابان ها از مسئولان مطالبه میکنند که حاصل ان خیابان های نا امن و غیر استاندارد بوده است