دستاورد یکساله دولت و مجلس انقلابی

احیای کوپن به جای احیای برجام

به گزارش تالشان نیوز به نقل از محمد پوریا بهشتی (اعتماد آنلاین):

امروز رئیس مجلس انقلابی می گوید: «با هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجرا شدن کالابرگ الکترونیکی مخالفیم» خجالت می کشید بگویید: «کوپن را باید احیا کنیم؟» کشور شرایط سختی دارد و می دانیم که سفره های مردم نه به خاطر بی تدبیری که اتفاقا به خاطر سنگ اندازی مجلس انقلابی در احیای برجام هر روزکوچکتر می شود و از هر گونه گشایشی برای معیشت مردم استقبال می کنیم. اما فراموش نمی کنیم  بعد از قطعی شدن پیروزی بایدن در آمریکا، از زبان کیهان به دولت کنایه زدید: «پالس مذاکره مجدد از سوی روحانی به بایدن؛ هفت سال گره زدن معیشت مردم به مذاکره کافی نیست؟/ علاج مشکلات اندکی تدبیر است نه مذاکره»

 سه ماه بعد از روی کار آمدن بایدن گفتید: «سفره مردم را به برجام گره نمی زنیم» (ابراهیم رئیسی، ۲۶ مهر ۱۴۰۰)

 از بهمن ماه ۱۴۰۰ هشدار دادیم که با وجود جنگ در اوکراین، نسبت به کالاهای اساسی باید نگران بود. اما گفتید: «با وجود شرایط جنگی در منطقه، امروز در زمینه ذخائر کالاهای اساسی هیچ گونه مشکلی در کشور وجود ندارد» (رئیسی، ۱۱فروردین ۱۴۰۱)

 گفتیم تا زمانی که مشکلات تحریمی ایران حل نشده است، نمی توانید به همکاری با چین و روسیه اعتماد کنید. اما نوشتید: «در یک جمله عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای گام مهمی است در فروپاشیدن نظام  تحریم های ظالمانه بین المللی و شکوفایی اقتصاد و تجارت کشور مبارک دوستان و هموطنان عزیز باشه.» (عبدالله گنجی، مدیرمسئول سابق جوان، سردبیر امروز همشهری)

 خوشحال و ذوق زده از توافق شانگهای نوشتید: بازار ۳۳۰ میلیارد دلاری شانگهای: زمینه بی‌تاثیر کردن تحریم‌های آمریکا. (قمری وفا از مدیران بانک مرکزی)

 توجه نکردید که دیوار تحریم ها را باید از واشنگتن ترک بزنید نه در چین و ماچین اما نوشتید: «پیوند قوی تر اقتصادی با چین و روسیه و هند یعنی ترک برداشتن دیوار تحریم ها (مهرداد بذرپاش، مدیر تراز جوان مومن انقلابی)

 گفتیم دلبستگی به شرق اشتباه محض است اما خوشبین بودید و گفتید:«عضویت ایران در پیمان شانگهای بستر مناسبی برای توسعه روابط منطقه ای فراهم کرده است» (ابراهیم رئیسی)

 حاصل این سرمستی ها بعد از گذشت ۸ ماه چیست؟ کجاست آن دستاوردهایی که از آن دم می زدید؟ حالا به جای احیای برجام دعوایتان بر سر این است که یک رئیس قوه می گوید: باید کوپن را احیا کنیم، آن دیگری می گوید: «کالابرگ الکترونیکی به عدالت نزدیک تر است» (رئیسی، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱)

 روحانی دولت را با این گلایه به پایان برد و گفت: «فرصت دستیابی به توافق را از دولت دوازدهم گرفتند» اما مدعی شدید: «مجلس دست دولت را برای رفع تحریم ها پر کرد» حتی فریدون عباسی مدعی شد که دولت روحانی در اجرای این قانون «ترک فعل» کرده است. حالا اما جرات نمی کنند حتی نام قانون اقدام راهبردی خودشان را به زبان بیاورند. چرا؟ چون خجالت می کشند بگویند: «این قانون را برای بستن دست دولت قبل نوشته بودیم. رئیسی اجرایش نکند مهم نیست» 

 مدعی بودید که «هم نفت می فروشیم و هم پول آن را می گیریم» (سخنگوی دولت ۲۶ آذر ۱۴۰۰). 

 مدعی هستید: در روزهای اول دولت نگرانِ ذخایر کالاهای اساسی و ذخایر ارزی بودیم اما امروز این نگرانی رفع شده است. فروش نفت کشور ۲ برابر شده و از این جهت نگرانی نداریم.(رئیسی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱). 

اما ما گفتیم خبرهای دروغ از گشایش های ارزی برای «خبردرمانی» است و راست و دروغ آن روشن می شود. اما باور نکردید. چند ماه از خبر گشایش های ارزی گذشته. دستاورد آن چرا در سفره های مردم دیده نمیشود؟ 

سئوال می کنیم: اگر نفت می فروشید، اگر پول آن باز می گردد. اگر سفره مردم را به برجام گره نزدید، اگر دارایی های ایران را پس گرفتید، پس چرا به جای احیای برجام، «کوپن را احیا کردید»؟ دولت قبل که نفت نمی فروخت و گشایش ارزی هر ماهه نداشت، سه سال قیمت ها را ثابت نگه داشت. چرا شما توانایی ادامه همان مسیر را ندارید؟ قصدمان این نیست که سرکوفت بزنیم و همچون علیرضا زاکانی (کاندیدای پوششی رئیسی در انتخابات) بگوییم: «ریشه مشکلات از بی غیریتی است» سئوال می کنیم: وقتی که نفت گران شده، به میزان کافی فروش می رود و ارز آن به کشور بر می گردد، چرا ناگزیر از احیای کوپن شدید؟