اتهام انتخاباتی روزنامه دولت به مجلس؛ نمایندگان، رئیس ستاد انتخابات کشور را به چشم باطل‌الطلسم برنامه‌های انتخاباتی‌شان می‌بینند

اقداماتی که از سوی این طیف از نمایندگان در این مدت به نحوی پیگیری شده که گویا محمدرضا غلامرضا معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور را به چشم باطل‌الطلسم برنامه‌های انتخاباتی‌شان می‌بینند

به گزارش تالشان نیوز مجلس در سال پایانی خود تحت‌الشعاع تلاش برخی از نمایندگان قرار گرفته که اهداف انتخاباتی‌شان را به قیمت ایجاد تنش برای کشور پیگیری می‌کنند. حتی با وجود تصمیم وزارت کشور به حذف بندهایی از بخشنامه سلامت انتخابات که موجبات بهانه‌جویی این نمایندگان و ابراز نگرانی‌شان را فراهم کرده بود، همچنان تلاش برای تحت فشار گذاشتن وزیر کشور و مجبور کردن او به تغییر معاون سیاسی‌اش ادامه دارد. اقداماتی که از سوی این طیف از نمایندگان در این مدت به نحوی پیگیری شده که گویا محمدرضا غلامرضا معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور را به چشم باطل‌الطلسم برنامه‌های انتخاباتی‌شان می‌بینند. حال آنکه برای تکیه دوباره بر کرسی نمایندگی چه لازمه‌ای مهمتر از ایفای درست وظایف نمایندگی وجود دارد؛ ضرورتی که دقیقاً با این نوع اعمال فشار و مداخله در اختیارات قوه اجرایی کشور زیر پا گذاشته می‌شود.

این روزنامه افزوده است: تهدید وزیر کشور به استیضاح در ازای خواست فراقانونی تغییر معاون سیاسی وزارت کشور در حالی است که غلامرضا به عنوان ریاست ستاد انتخابات مسئولیت اجرای یکی از مهمترین و بنیانی‌ترین رویدادهای سیاسی کشور را بر عهده دارد؛ رویدادی که اگر چه نقطه اوج آن در انتخابات ۱۱ اسفندماه اتفاق می‌افتد اما بی‌شک فراهم کردن مقدمات اجرایی آن از هم‌اکنون در ستاد انتخابات کشور در حال پیگیری است. بر این اساس تلاش برای تغییر رئیس این ستاد را با هر هدفی نمی‌توان چیزی جز حاشیه‌سازی برای کشور ارزیابی کرد. اقدامی که منافع ملی و مصالح کشور را به قربانگاه نگرانی معدودی برای حفظ کرسی نمایندگی‌شان می‌برد و این درست نقطه‌ای است که هیأت رئیسه مجلس به تعبیر همین نمایندگان باید از تخریب مجلس و تغییر جایگاه آن از نهادی که عهده دار تقنین و نظارت در راستای مصالح و مقتضیات کشور است به جایی برای پیگیری اهداف سیاسی و انتخاباتی جلوگیری کند.