قابل توجه مدیرکل آموزش و پرورش گیلان و دادستان رضوانشهر

آموزش و پرورش حویق و رضوانشهر در گروگان سیاسی نماینده تالش

از به خط کردن مدیران مدارس توسط رییس اموزش پرورش حویق برای همراهی با محمدیاری تا شرکت مداوم رییس اموزش و پرورش رضوانشهر در جلسات انتخاباتی نماینده تالش !

به گزارش تالشان نیوز انتخابات در حوزه انتخابیه تالش ماسال و رضوانشهر به سبب حذف رقیبان اصلی نماینده کنونی تالش در فضای انجماد کامل به سر میبرد و حسن محمدیاری با یک زمین خالی برای رقابت مواجه است.

با این وجود حسن محمدیاری در فعالیت های انتخاباتی خود در طول یک ماهه اخیر ، بهره جویی از مدیران دستگاه های اجرایی که خود در انتصاب آنان دخیل بوده را در دستور کار خود قرار داده است.

مطابق قانون و هشدارهای دستگاه های اجرایی و نظارتی فعالیت انتخاباتی مدیران دستگاه های اجرایی ممنوع میباشد .

مسئولین دستگاه قضا نیز به جهت حفظ امانت و سلامت انتخابات به کررات از برخورد با مدیران خاطی مطابق قانون هشدار دادند.

با این حال ۵ مدیر دستگاه اجرایی چندی پیش بدون توجه به هشدار های متولیان برگزاری انتخابات هر چند با اجبار و تهدید اما در جلسه انتخاباتی حسن محمدیاری شرکت کردند که بر اساس گزارشات واصله تذکر جدی فرمانداری و دادستانی تالش را با خود همراه داشت.

با این وجود شکل جدیدی از تخلفات آشکار انتخاباتی حسن محمدیاری در بهره کشی از مدیران منصوب خود در حوزه آموزش و پرورش حوزه انتخابیه تالش ماسال رضوانشهر نمود پیدا کرده است.

در حدود یک ماه قبل بود که حسن محمدیاری جهت شرکت در یک جلسه کاملا انتخاباتی در بخش حویق و روستاهای ویزنه و پالاسی حاضر شد که مطابق تصاویر و ویدیوهای موجود علی امیری رییس آموزش و پرورش حویق در روز تعطیل تعدادی از مدیران مدارس منطقه را در حاشیه جلسات انتخاباتی محمدیاری به صورت کاملا خود جوش به استقبال حسن محمدیاری میکشاند و حتی وی را برخی جلسات دیگر نیز همراهی میکند.

به طور قطع همراهی رییس اموزش و پرورش حویق به همراه تعدادی از مدیران مدارس در روز تعطیل در محیط غیر آموزشی با انگیزه های انتخاباتی بوده است و مصداق تخلف آشکار انتخاباتیست.

در ادامه گروگان کشی سیاسی انتخاباتی حسن محمدیاری از حوزه آموزش و پرورش میتوان حضور پر رنگ محمد بخشی رییس آموزش و پرورش شهرستان رضوانشهر در جلسات انتخاباتی حسن محمدیاری اشاره داشت.

حضور بی محابای رییس اموزش و پرورش رضوانشهر در جلسات انتخاباتی حسن محمدیاری بیشتر از اینکه نمود تخلف آشکار انتخاباتی و زیر سوال بردن سلامت انتخابات باشد ، نمود اهمال و قصور و احیانا تمایلات دستگاه های نظارتی و اجرایی در شهرستان رضوانشهر با این اتفاق غیر قانونیست!

انتظار میرود در ابتدا مدیر کل آموزش و پرورش استان ، آموزش و پرورش تالش ماسال رضوانشهر را از بند گروگان گیری سیاسی حسن محمدیاری رهایی بخشد و سپس دادستان رضوانشهر که به قاطعیت و قانون مداری شهره است برخورد با تخلفات اشکار انتخاباتی دستگاه های اجرایی را در دستور کار خود قرار دهد تا بیش از این سلامت انتخابات زیر سوال قرار نگیرد و قانون توسط قانون شکنان به سخره گرفته نشود.