آغوش باز مدارس تالش برای پیک هفتم کرونا

به گزارش تالشان نیوز در پی بازگشایی کامل مدارس ، پیام های مردمی مخاطبان از برگزاری پر تراکم کلاس های درس مدارس در برخی نواحی از شهرستان تالش حکایت دارد که نگرانی شدید خانواده ها و والدین دانش آموزان را به همراه داشته است

با وجود توسعه فضای اموزشی در سالهای گذشته اما شهرستان تالش همچنان از فضای اموزشی غیر استاندارد در رنج است و در برخی مدارس همچنان گزارش میشود در وضعیت شکننده امروز کرونایی کلاس های درس با تراکم دانش اموزان با تعداد نفرات بالای ۲۷ نفر در فضای غیرمتناسب در حال برگزاریست .

به طور قطع بازگشایی مدارس از ضرورت های اجتناب ناپذیر در امر رشد تحصیلی دانش اموزان به حساب میاید به خصوص دانش اموزان مقطع ابتدایی اما نمیتوان اجرای این ضرورت را به یک دفعه با دستوری از تهران در تالش اجرایی کرد بی آنکه لوازم اجرای آن مهیا گردد.