شهرداری رشت گزارش داد؛

آخرین وضعیت احداث تقاطع های غیر همسطح آیت الله رودباری و شهید باهنر رشت

فرآیند احداث تقاطع های غیر همسطح آیت الله رودباری با پیشرفت فیزیکی ۱۹ درصد و شهید باهنر با پیشرفت فیزیکی ۸ درصد با زمانبندی مناسب در حال انجام است.

به گزارش تالشان نیوز ، پروژه های طرح عمرانی میثاق با احداث پنج تقاطع غیر همسطح و بازگشایی مسیرهای جدید و همچنین محورهای جایگزین با هدف روان سازی تردد و برطرف شدن گره های ترافیکی شهری اجرایی شده و با پشتیبانی و حمایت های محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و همچنین جدیت و پیگیری مستمر رحیم شوقی شهردار رشت شتاب گرفته است.

پروژه تقاطع غیر همسطح آیت الله رودباری با ۱۹ درصد پیشرفت فیزیکی:

عملیات پروژه تقاطع غیر همسطح آیت الله رودباری در آبان ماه سال جاری با هدف کاهش بار ترافیک و بهبود وضعیت عبور و مرور در مسیر تقاطع آیت الله رودباری و بلوار شهید بهشتی آغاز شد.

تقاطع غیر همسطح آیت الله رودباری به صورت روگذر با متراژ ۳۰۰ متر از شروع رمپ و ۸/۸ متر عرض شامل ۲ باند عبور رفت و ۷ دهانه در حال اجراست. همچنین زیرسازه آن بر روی شالوده عمیق و ۳۲ شمع به قطر ۲/۱ متر و عمق ۲۵ متر احداث می شود که عرشه پل از دال بتنی مجوف بتن مسلح است.

تاکنون فرآیند تخریب پیاده رو و تعریض مسیر در سمت خیابان آیت الله رودباری، بتن ریزی مسیر تعریض شده، تخریب رفوژ میانی در فاز نخست، آرماتوربندی شبکه سبد شمع ها، حفر و بتن ریزی ۱۶ شمع، تخریب سر شمع ها و تعریض مسیر سمت خیابان بهشتی انجام شده و ۱۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

پروژه تقاطع غیر همسطح شهید باهنر با ۸ درصد پیشرفت فیزیکی:

عملیات پروژه تقاطع غیر همسطح شهید باهنر در مهر ماه امسال با هدف کاهش بار ترافیک و بهبود وضعیت عبور و مرور در مسیر تقاطع غیر همسطح شهید باهنر و بلوار امام خمینی (ره) آغاز شد و درحال اجراست.

پل مذکور به صورت روگذر و متراژ ۳۹۰ متر از شروع رمپ و با عرض ۸/۸ متر شامل ۲ باند عبور رفت و یازده دهانه بوده و زیرسازه آن بر روی شالوده عمیق و ۵۲ عدد شمع به قطر ۲/۱ متر و عمق ۲۱ متر احداث می شود ضمن اینکه عرشه پل متشکل از تیرهای بتنی پیش ساخته سپری و دال بتنی در جا است.

تاکنون فرآیند تخریب منهول ها و همسطح سازی دریچه ها در تمام طول پروژه، تخریب پیاده رو و تعریض مسیر، لایروبی فاضلاب در مسیر پروژه، ساخت دال ترافیکی در تمام مسیر، بتن ریزی مسیر تعریض شده، اجرای آسفالت مسیر تعریض شده، حصار کارگاه، تخریب رفیوژ وسط تخریب پیاده رو بعد از خیابان باهنر، اجرای ۸ عدد شمع، اجرای سبد بافی شمع ها و تعریض فاز ۲ پیاده رو انجام شده و ۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.