سو مدیریت و هدر رفت بیت المال

آخرین نفس های اماکن ورزشی گیلان / تعطیلی و پلمپ مجموعه ورزشی شهید زمانیان در سکوت و بی توجهی مسئولین و متولیان ورزش کشور

یادداشتی از دکترمحمدرضاروشنی
دانش اموخته مدیریت ورزشی

تالشان نیوز : امروزه نقش ورزش از منظر فرهنگی؛اجتماعی؛اقتصادی و حتی سیاسی در جهان کنونی امری انکارناپذیر می باشد.

درجامعه ی امروزی میتوان گفت ورزش؛ تا اعماق نهادهای اجتماعی گوناگون اعم از خانواده؛ مدرسه؛ حوزه ی شهری؛ موسسات دولتی و خصوصی رسوخ نموده و با نفوذ در قلب رسانه های بزرگ و همگانی یکی از پدیده های اجتماعی قرن را به ارمغان اورده است.

درعصر حاضریکی از عوامل مهم و بسیار تاثیرگزار در سوق دادن مردم علی الخصوص نوجوانان و جوانان به ورزش همچنین توسعه و ترویج ورزش در ابعاد مختلف فرهنگی؛ اجتماعی؛ همگانی؛ قهرمانی ، ساخت و توسعه و حفظ اماکن ورزشی در شهر؛روستا و نقاط کمتر توسعه یافته می باشد.

باکمی بررسی و تحلیل پیرامون سبقه مدیریت تاسیسات و اماکن ورزشی در کشورهای توسعه یافته و جوامع مختلف می توان به این مهم دست یافت که امروزه جوامع مختلف الگو و ساختار مناسبی را اولا:برای حفظ و دوما:برای توسعه و ترویج اماکن ورزشی خود دارای نقشه ای راهبردی و استراتژیک در جهت افزایش سرانه ی زیرساخت های ورزشی در دو حوزه ی دولتی و خصوصی امیباشند.

بررسی اجمالی از وضعیت اماکن ورزشی کشور به عینه نشان میدهد که دولت ها در این زمینه فاقد کمترین برنامه و نقشه راهبردی استراتژیک در راستای حفظ و توسعه اماکن ورزشی بوده اند

بااین تفاسیر و با درنظرداشتن آمار رو به افزایش جمعیت کشور به طور طبیعی میطلبد که دولت و وزارت ورزش و جوانان به عنوان مهمترین متولی ورزش کشور امکانات و خدمات ورزشی خود را در جهت توسعه زیرساخت های ورزشی علی الخصوص در نقاط کمتر توسعه یافته کشور و حفظ اماکن و تاسیسات موجود سرلوحه امورات خود قرار دهد

ورزش سنگر اصلی مبارزه با معضلات اجتماعی

چراکه اماکن ورزشی توسعه یافته و مدرن علاوه بر برگزاری رویدادها و همایش های ورزشی نقش مهمی در حوزه ی فرهنگی و اجتماعی ایفا میکند و علاوه بر تاثیرات سلامت روح؛جسم و نشاط جامعه میتواند به عنوان مهترین سنگر مبارزه با معضلات اجتماعی علی الخصوص بلای خانمان سوز اعتیاد معرفی گردد.

از اینرو استان گیلان باتوجه به سبقه ی ورزشی خود امروزه از ضعف شدید مدیریتی و عملکردی در حوزه های مختلف ورزشی به خصوص مدیریت تاسیسات و اماکن ورزشی رنج می برد و در این حوزه دچار بیماری و معضل جدی است.

که به جد میتوان گفت در آینده ای نه چندان دور اگر تغییر نگرش و رویه در نحوه مدیریت ورزش استان و به طبع آن شهرستانها صورت نپذیرد این بیماری عفونی و قارچ گونه به سرعت در جان بی رقم اماکن و تاسیسات خسته ورزش گیلان رسوخ خواهد یافت.

و آخرین نفس های اماکن ورزشی را که از بی تدبیری این روزها به حال خود رها گردیده اند را خواهد گرفت و بیقوله و ویرانه ای بیشتر تحویل جامعه نخواهد داد.

پلمپ اماکن ورزشی تالش با دستور قضایی

پیرامون همین موضوع شهرستان تالش نیز از این قاعده مستثنی نبوده و شاید امروزه بیشتر از هر شهر دیگری با عنایت به موقعیت گسترده اقلیمی و جغرافیایی خود از شرایط وخیم و حاد مدیریتی در حوزه های مختلف ورزشی علی الخصوص عدم ثبات مدیریتی؛

نبود برنامه جامع؛ اماکن ورزشی فرسوده؛ نگاه های بی منطق سیاسی و دخالت های افراد غیرمتخصص و به اصطلاح دایه های بهتر از مادر که فقط به فکر مقاصد اقتصادی خود می باشند رنج میبرد.

در همین راستا در اتفاقی عجیب؛ ناگوار و بسی تاسف بار پس از سالها فعالیت ورزشی تنها مجموعه ی ورزشی این شهرستان که به نام شهید ورزشکار شهید زمانیان مزین گردیده بود در حاله ای از ابهام و سکوت مبهم مسئولان مربوطه تنها به دلیل عدم پیگیری پلمپ و خلع ید و از تصرف ورزش شهرستان خارج و به افراد خواهان واگذار گردید.

ضمن احترام به رای صادره ی قضایی اما درک این موضوع برای عموم جامعه علی الخصوص جامعه ی ورزش؛دلسوزان و شیفتگان این حوزه غیر قابل تحمل می باشد اما نکته ی جالب سکوت و بی تحرکی مسئولان مرتبط با این حوزه از ستادی تا کشوری بوده است.

هزینه ساخت و احداث این مجموعه ی ورزشی از بیت المال بوده و در عین حال اینگونه تعطیلی این امکنه ورزشی صرفا به جز ضرر و حیف و میل بودجه های اندک ورزش شهرستان؛آوارگی ورزشکاران و متضرر شدن حوزه ورزش همگانی و قهرمانی بالاخص آموزشی عایدات دیگری نخواهد داشت.

قطعا و یقینا سکوت در مورد این موضوع خیانت به فرزندان و جوانان تالش بزرگ بوده و عدم پیگیری در وقت مقرر موجبات تضییع حق جامعه ورزش شهرستان خواهد بود.