ییلاقات تالش Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
رفع تصرف ۱۲ هکتار از اراضی ملی ییلاقات تالش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰
رئیس منابع طبیعی تالش خبر داد :

رفع تصرف ۱۲ هکتار از اراضی ملی ییلاقات تالش

بیش از ۱۲۰ هزار مترمربع از زمین های منابع طبیعی در ۲ روستای ییلاقی تالش از متصرفان پس گرفته شد.