ورزش و جوانان تالش Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
جابه جایی مرزهای تملق توسط یک ارگان دولتی در تقدیر از نماینده ی تالش ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

جابه جایی مرزهای تملق توسط یک ارگان دولتی در تقدیر از نماینده ی تالش

جناب اقای محمدیاری درودی خالصانه محضر حضرتعالی که مظهر مهر هستید و از تبار باران . فروغ مهرتان روشنی بخش حریم مهرورزی و ریزش ابر کرامتتان رویش زندگی است !