مهدی حسینی نسب Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
ادامه نابسانی در تیم مدعی؛ جدایی یکی از مربیان ۱۳ فروردین ۱۴۰۰

ادامه نابسانی در تیم مدعی؛ جدایی یکی از مربیان

تیم مدعی شهرداری آستارا هم چنان از بی توجهی مدیران شهری رنج می برد و بار دیگر خبر رسیده تمرینات این تیم به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده است.