محمد نیک سیرت Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
تیم چوکا بدون مهدی پاشا در مقابل شهرداری آستارا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
صف آرایی بحران زده ها

تیم چوکا بدون مهدی پاشا در مقابل شهرداری آستارا

دربی غرب گیلان دردر حالی انجام میپذیرد که هر دو تیم در مواجهه با بحران و چالش هایی مختلفی قرار دارند