محلس شورای اسلامی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
گذری بر نطق سراسر نا مربوط حسن محمدیاری در صحن علنی مجلس! ۳۰ مرداد ۱۴۰۰
نماینده حوزه انتخابیه تالش در بند نمایش کاذب

گذری بر نطق سراسر نا مربوط حسن محمدیاری در صحن علنی مجلس!

محمدیاری در مخالفت با دولتی صحبت کرد که پیشتر مدعی بود مردم به دولت دکتر رییسی امید بستند و رجا واثق دارند تا مشکلاتشان حل شود !