فرهنگ و ارشاد اسلامی تالش Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
رسول زاده : مسائل فرهنگی اولویت مسئولین نیست ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
غریبانه سینما در تالش

رسول زاده : مسائل فرهنگی اولویت مسئولین نیست

با توجه بیشتر به مسائل فرهنگی میتوانستیم جامعه سالم و با نشاط تری بسازیم