علی امیری Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
برد دلچسب چوکا با پاشازاده ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

برد دلچسب چوکا با پاشازاده

چوکا با این برد در پایان هفته بیست و دوم به امتیاز ۲۳ رسید و با اینکه همچنان در جایگاه شانزدهم جدول قرار دارد اما توانست فاصله امتیاز خود با منطقه خطر را به چهار امتیاز برساند