عظیم مدبری Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
۴ هزار صیاد گیلانی برای کسب روزی حلال دل به دریا می‌زنند 18 مهر 1400
20 مهر تاریخ گشایش خوان خزر به روی صیادان گیلانی

۴ هزار صیاد گیلانی برای کسب روزی حلال دل به دریا می‌زنند

همزمان با آغاز فعالیت صیادان ، بیش از ۲۰ هزار نفر هم در مشاغل توربافی، طناب بافی، حمل و نقل، بازار و صنایع فرآوری ماهی آغاز به کار می‌کنند