عضدی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
آغاز کاشت چمن طبیعی در ورزشگاه عضدی رشت 19 اردیبهشت 1401

آغاز کاشت چمن طبیعی در ورزشگاه عضدی رشت

عملیات اجرایی کاشت چمن طبیعی ورزشگاه شهید عضدی رشت آغاز شد.