عزای عمومی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
دولت فردا را در کشور عزای عمومی اعلام کرد 07 خرداد 1401

دولت فردا را در کشور عزای عمومی اعلام کرد

هیئت دولت فردا ۸ خرداد ۱۴۰۱ را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد.