عرشیا زینعلی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
تندیس بهترین کارگردان در جشنواره فیلم کوتاه تهران در دستان عرشیا زینعلی 03 آبان 1400
موفقیت هنرمند تالشی در یک جشنواره بین المللی

تندیس بهترین کارگردان در جشنواره فیلم کوتاه تهران در دستان عرشیا زینعلی

برگزیدگان بخش های مختلف این رویداد مهم سینمایی کشور معرفی شدند که در این بین عرشیا زینعلی هنرمند اهل شهرستان تالش توانست در بخش فیلم تجربی برای فیلم " چگونه منتظر گودو باشیم" عنوان بهترین کارگردان را کسب کند