عبداناصر همتی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری در تالش ۰۸ تیر ۱۴۰۰

نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری در تالش

آرای رییس جمهور منتخب با سر هر کوچه یک ستاد و بیش از دو هزار حکم اصلی و فرعی 12 درصد زیر میانگین کشوری