شورای شهر تالش Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
صحت انتخابات در شهرستان تالش در آستانه تایید ۱۴ تیر ۱۴۰۰
با بازشماری صندوق های مورد اعتراض

صحت انتخابات در شهرستان تالش در آستانه تایید

روز یک شنبه به جهت رسیدگی به شکایات و اعتراض نامزدها ، ۱۰ درصد از صندوق های شعب رای گیری در سرتاسر شهرستان با حضور عوامل هیات اجرایی و هیات نظارت در محل فرمانداری تالش مورد بازشماری قرار گرفته که هیچ خطایی در آن بابت شمارش آرا مشاهده نگردیده است