شورای جهانگیریه Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
یک بنر و چند سوال ؟! ۲۰ تیر ۱۴۰۰

یک بنر و چند سوال ؟!

چرا با گذشت ۱۷ ماه از انتخابات همچنان شوق پرده نویسی از سوی طرفداران اقای محمدیاری فروکش نمیکند و چرا ایشان که عضویت در مجلس انقلابی عاری از تشریفات را یدک میکشند یک بار برای همیشه بساط چنین پرده نوشته هایی را جمع نمیکنند