شایعه دستگیری Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
سربازان گمنام امان زمان در زحمت عملیات دستگیری و هفت منتخب شورای شهر تالش در استراحت ییلاقی و فخر میان هواداران !!! ۰۶ تیر ۱۴۰۰
دروغی که همه واقعیت های پنهان و زشت انتخابات تالش را بر ملا کرد

سربازان گمنام امان زمان در زحمت عملیات دستگیری و هفت منتخب شورای شهر تالش در استراحت ییلاقی و فخر میان هواداران !!!

ایا شرایط کنونی حاکم بر انتخابات در شهرهای کوچکی همچون تالش با ویژگی قومی مذهبی برای کاندیداهای ثبت نامی چاره ای جز حضور در زمین بازی کثیف خرید و فروش رای گذاشته است ؟