سیدحسن میرترابی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
رئیس سابق دانشگاه ازاد اسلامی تالش در اثر ابتلا به بیماری کرونا در گذشت ۳۰ مرداد ۱۴۰۰
آتش کرونا هر روز شعله ور تر میشود

رئیس سابق دانشگاه ازاد اسلامی تالش در اثر ابتلا به بیماری کرونا در گذشت

دکتر سید حسن سید ترابی استاد ادبیات فارسی و هییت علمی دانشگاه ازاد واحد رشت پس از تحمل ده روز از ابتلا به بیماری کرونا به دیار باقی شتافت