سقوط چوکا Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
محمود عربی شرط بندی در چوکا را تایید کرد ۲۵ تیر ۱۴۰۰
اغاز پروژه ی فریب هواداران با اخراج قائم مقام چوکا

محمود عربی شرط بندی در چوکا را تایید کرد

جذب بازیکنان بی کیفیت و ناکارامد به خصوص در رده ی امید ، و صدور کارت حضور در مسابقات لیگ یک ، یکی از ابهامات شبهه انگیز عربی در چوکا بود