سرمربی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
افشاگری مربیان سابق چوکا علیه یکدیگر ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

افشاگری مربیان سابق چوکا علیه یکدیگر

لطیفی : نیکبخت تولد لیدر های چوکا را استوری میکرد تا سرمربی شود افرادی که 100 هزار تومان به تیم کمک نمی کردند، مدعی شده بودند که تیم باید صعود کند و اگر غیر از این نباشد، تیم را پس می گیریم