سرباز Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
خودکشی در زندان حویق شهرستان تالش ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

خودکشی در زندان حویق شهرستان تالش

سرباز اهل اردبیل به دلیل شکست عشقی با سلاح گرم خود کشی کرد