ستاد کرونا Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
جولان تورهای گردشگری غیر قانونی و ناکار آمدی ستاد کرونای تالش ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

جولان تورهای گردشگری غیر قانونی و ناکار آمدی ستاد کرونای تالش

به نظر میرسد ستاد کرونای شهرستان تالش تنها به تاکید بر تشدید شکستن کمر خمیده ی اصناف و ارائه سخنان تکراری میگذرد تا بررسی همه جوانب برای کاهش اسیب های حاصل از کرونا !

حکایت اختلاف رنگی آمار ستاد کرونای تالش و ماسک ! ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

حکایت اختلاف رنگی آمار ستاد کرونای تالش و ماسک !

اگر آمارها از طریق ریاست شبکه بهداشت و شورای تامین ارسال می‌شود؛ در آخرین اظهارات این منابع که تالش قرمز اعلام شده‌است این آقا ماسک اخبارش را از کجا آورده‌است؟