رمدیسیویر Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از وخامت حال ۳۶۱ بیمار کرونایی خبر داد. ۲۲ مرداد ۱۴۰۰
ادامه روزهای سیاه کرونایی در گیلان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از وخامت حال ۳۶۱ بیمار کرونایی خبر داد.

تاید دکتر انوش دهنادی مقدم بر تزریق داروهای گرانقیمت رمدیسیویر و فاوی پیراویر فقط برای بیماران بستری در بیمارستان ها و تحت نظر پزشک