دژپسند Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
بسته تامین مالی جدید برای واحدهای تولیدی در راه است ۲۳ بهمن ۱۳۹۹
وزیر اقتصاد دارایی در بازیدید از صنایع چوب و کاغذ مازندران

بسته تامین مالی جدید برای واحدهای تولیدی در راه است

دژپسند شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به عنوان « شرکتی بی نظیر » یاد کرد و گفت : به طور یقین با حمایت همه جانبه برای رساندن تولید این شرکت به ظرفیت کامل ، وابستگی کشور به واردات بشدت کاهش می یابد.