دولت سیزدهم Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
چالش بزرگ انتخاب استاندار ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

چالش بزرگ انتخاب استاندار

سکانداری استانداری گیلان باید بر عهده فردی متعهد ، متخصص ، فساد ستیز و انقلابی باشد ، شخصیتی که از دایره فرصت طلبان سیاسی به دور باشد و در مسیر توسعه و پیشرفت استان گیلان حرکت کند و در این مسیر دست صاحبان قدرت و ثروت را کوتاه نماید.

جامعه در انتظار تحقق وعده‌هاست و هیچ عذری از نوع کارشکنی رقیبان، قابل پذیرش نیست ۰۶ شهریور ۱۴۰۰
دولت رئیسی و قصه‌ای که سرآمد

جامعه در انتظار تحقق وعده‌هاست و هیچ عذری از نوع کارشکنی رقیبان، قابل پذیرش نیست

دولتی که شعار «ما می‌توانیم»را سرلوحه برنامه خود قرار داده و متعهد به رفع معضلات اجتماعی و ایجاد رونق اقتصادی و حفظ محیط زیست و مبارزه با رانت و فساد و دفاع از حقوق عمومی به‌خصوص صیانت از آزادی‌های مشروع شهروندان شده است.

از امروز دیگر بهانه ای نباید باشد ۰۴ شهریور ۱۴۰۰

از امروز دیگر بهانه ای نباید باشد

دولتی ها و مجلسی ها اکنون در میدانی قرار دارند که هیچ مزاحمی وجود ندارد.جریان رقیب کامل حذف و برکنار شده و تمام مناصب اجرایی و تقنینی در اختیار جریان اصولگراست.بسم الله.