دفترچه خدمات درمانی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
صدور دفترچه های تامین اجتماعی از اول اسفند در گیلان متوقف می شود ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

صدور دفترچه های تامین اجتماعی از اول اسفند در گیلان متوقف می شود

رئیس روابط عمومی تامین اجتماعی گیلان گفت: صدور دفترچه های تامین اجتماعی در این استان بر اساس برنامه کشوری از اول اسفندماه متوقف می شود و دفترچه های جدیدی صادر نخواهد شد.