حافظ محفوظی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
علم و ادب تالش راهی لیگ فوتبال گیلان خواهد شد ۱۴ خرداد ۱۴۰۰
دکتر ارش شکرگزار

علم و ادب تالش راهی لیگ فوتبال گیلان خواهد شد

دکتر ارش شکرگزار موسس باشگاه فرهنگی ورزشی علم و ادب : یکی از مشکلات باشگاه داری کشور الگوی مدیریتی در فوتبال است که تلاش کردیم در مدیریت علم و ادب از الگوهای جدیدی استفاده کنیم تا بتوانیم حضور مستمری در این عرصه داشته باشیم