جوکندان تالش Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
درگیری خونین در جوکندان تالش یک نفر را به کما برد ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

درگیری خونین در جوکندان تالش یک نفر را به کما برد

در طول این درگیری خونین دو نفر برای درمان راهی بیمارستان و یک نفر در وضعیت وخیمی در کما بسر میبرد