تور لیدرها Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
بازدداشت تور لیدر متخلف و بازگشت اتوبوس حامل گردشگران ۲۷ مرداد ۱۴۰۰

بازدداشت تور لیدر متخلف و بازگشت اتوبوس حامل گردشگران

در پی گزارش مردمی و حضور به موقع نیروهای امنیتی و انتظامی اتوبوس حامل گردشگران تور لیدر هتاک به مبدا بازگردانده و افرود های بومی توقیف و به پارکینگ منتقل شدند