بیمارستان رسالت ماسال Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
تهیه برخی از اقلام ضروری مورد نیاز بیمارستان رسالت ماسال ۰۵ شهریور ۱۴۰۰
اقدام پسندیده خیرین تالشی مقیم تهران

تهیه برخی از اقلام ضروری مورد نیاز بیمارستان رسالت ماسال

جمعی از فعالین اجتماعی تالشی مقیم تهران در اقدامی پسندیده برخی از اقلام مورد نیاز و ضروری بیمارستان رسالت ماسال را فراهم آورده و به بیمارستان اهدا کردند