بابک خرمدین Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
خانه پدری، رفرم یا فروپاشی؟ ۰۲ خرداد ۱۴۰۰
گزارشی از طاها عبدالهی

خانه پدری، رفرم یا فروپاشی؟

چگونه بگوییم که خانه پدری از نوع ایرانی دیگر امن‌ترین نقطه جهان امروزی نیست.