انتخابت فدراسیون Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
چه کسانی از رییس شدن علی کریمی می ترسند؟ ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

چه کسانی از رییس شدن علی کریمی می ترسند؟

اگرچه علی کریمی یکی از چهره های شاخص فوتبال ایران در دنیا است ولی به نظر می رسد حضورش در انتخابات فدراسیون فوتبال به مذاق عده ای خوش نیامده و آنها را نگران کرده است.