آثار باستانی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
اعتبارات مرمت میراث فرهنگی گیلان پاسخگو نیاز استان نیست 12 مهر 1400
معاون میراث فرهنگی گیلان :

اعتبارات مرمت میراث فرهنگی گیلان پاسخگو نیاز استان نیست

به رغم بودجه ناچیز اعتبارات مرمتی، بخشی از این بنای تاریخی مرمت و سقف موقت برای آن نصب شد تا از شرایط آب و هوایی نامساعد در امان بماند. پایه های داربست سقف موقت به سرقت رفت و ناچار به جمع آوری سقف موقت شدیم، زیرا امکان داشت تخریب سقف موقت به بنای اصلی آسیب برساند.

آتش بی تدبیری به جان مجموعه تاریخی باستانی اسپیه مزگت 10 مهر 1400

آتش بی تدبیری به جان مجموعه تاریخی باستانی اسپیه مزگت

تالشان نیوز :  « اسپیه مزگت» در کرانه شمالی رود دیناچال و در یک و نیم کیلومتری شرق جاده‌ی تالش […]