وزرات نفت Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
پیام اکثر انتصابات دولت رئیسی این است که برای پست گرفتن نه سواد مهم است نه تخصص! 22 دی 1400
روزنامه اعتماد نوشت :

پیام اکثر انتصابات دولت رئیسی این است که برای پست گرفتن نه سواد مهم است نه تخصص!

 مجموعه انتصابات این دولت در اغلب بخش‌ها، چه اغلب وزرا و چه معاونان و مدیران وزارتخانه‌ها فقط یک پیام را به نسل جوان مخابره می‌کند و آن اینکه، برای بر عهده گرفتن مسوولیت‌ها، نیازی به تخصص نیست. هرچقدر تحصیل کنید و تجربه بیندوزید، فایده ندارد. فقط باید از رانت قدرت برخوردار باشید تا بتوانید پیشرفت کنید.