امیکرون Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
اُمیکرون در گیلان مشاهده شد 21 دی 1400

اُمیکرون در گیلان مشاهده شد

معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان: موارد ابتلا به سویه اُمیکرون در گیلان دیده شده است.