استاندار Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
حضور نایب رییس اول و دوم کمیسون برنامه و بودجه مجلس در سد شفارود 24 دی 1400

حضور نایب رییس اول و دوم کمیسون برنامه و بودجه مجلس در سد شفارود

محمدرضا خدابخشی و سید محمدرضا میرتاج الدینی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با حضور در سد شفارود به بررسی دلایل توقف پروژه ی سد شفارود و مطالبات کارگران پرداختند