رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به پایان برداشت برنج در این استان گفت: امسال ۱۸۵ هزار هکتار از شالیزارهای استان به روش مکانیزه برداشت شد که ۷۷.۷۳ درصد از اراضی شالی استان را شامل می‌شود.

به گزارش تالشان نیوز ، صالح محمدی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه برداشت مکانیزه برنج امسال در گیلان نیز افزایش داشته است، افزود: ۱۸۵ هزار هکتار از شالیزارهای استان به روش ماشینی برداشت شد که این میزان درسال قبل ۱۷۵ هزار هکتار بود.

وی سطح زیرکشت برنج در استان را ۲۳۸ هزار هکتار عنوان و ذکر کرد: از این میزان ۲۱۳ هزار هکتار ارقام محلی از جمله هاشمی، علی کاظمی، حسن‌سرا، دُم سیاه، بی‌نام، حسین و صدری و ۲۵ هزار هکتار ارقام پرمحصول شامل؛ خزر، شیرودی، فجر، آنام و گیلانه کشت شده‌ است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به افزایش شلتوک برنج در سال زراعی جاری نسبت به پارسال گفت: امسال افزون بر یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن شلتوک برداشت شده در حالیکه این آمار سال گذشته نزدیک به یک میلیون تن بوده‌است.

وی ارزش اقتصادی تولید برنج در سال جاری را بیش از ۴۹۰ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: حدود ۳۰۰ هزار بهره بردار برنج در این استان فعالیت دارند.

محمدی درباره کشت مکانیزه برنج گیلان در سال زارعی جاری گفت: امسال ۱۷۵ هزار هکتار از شالیزارهای استان به روش مکانیزه کشت و وجین شد ضمن اینکه ۱۵۰ واحد بانک نشاء برنج در گیلان فعال بود.  

وی اظهار داشت: بیش از هشت هزار و ۴۰۰ دستگاه نشاء کار و چهار هزار و ۲۵۰ کمباین برنج امسال در استان فعال بود.

تولید بذرگواهی شده برنج افزایش می‌یابد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه امسال یک هزار و ۶۰۰ تن بذرگواهی شده برنج در استان تولید شد، پیش بینی کرد که سال زارعی آینده تولید بذرگواهی شده برنج و توزیع بین کشاورزان در گیلان به ۲ هزار تن افزایش یابد.

وی بیان داشت:امسال نیز ۵۳۰ هزار و ۲۱۱ تن کود اوره، فسفات و پتاسه بین کشاورزان برنجکار استان گیلان توزیع شده‌است.

گیلان بزرگترین تولیدکننده ارقام بومی و با کیفیت برنج در کشور به شمار می‌آید که با ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری، رتبه اول کشور را از لحاظ سطح زیرکشت و رتبه دوم تولید برنج را به خود اختصاص داده‌است.

هر ساله بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن شلتوک از اراضی شالیزاری استان گیلان برداشت می‌شود که از این مقدار ۷۵۰ هزار تن برنج سفید استحصال می‌شود.