با پایان دوران تاریک مدیریت یک ساله اول شورای شهر توسط رسول برهانی بهروز علی بابایی بر کرسی ریاست شورای شهر تالش نشست . وحید یوسف زاده دیگر کاندید ریاست شورای شهر بود که علی رغم حمایت رسول برهانی نتوانست به کرسی ریاست برسد

به گزارش تالشان نیوز عصر روز دوشنبه تاریخ ۱۰ مرداد جلسه فوق العاده شورای شهر تالش با حضور اعضای شورا با موضوع انتخاب هیات رییسه سال دوم شورای اسلامی شهر تالش دوره ششم برگزار شد.

در این جلسه بهروز علی بابایی و وحید یوسف زاده به عنوان کاندید ریاست شورا از سوی اعضا مطرح شدند که بهروز علی بابایی با کسب ۴ رای ( پورپناه اردوی رحیمی و علی بابایی ) به عنوان رییس شورای شهر تالش و بهزاد پورپناه با ۵ رای به عنوان نایب رییس شورا انتخاب شدند.

همچنین خانم فیروزه اردویی با ۴ رای به عنوان خزانه دار و هادی رحیمی نیز با ۴ رای به عنوان سخنگو و منشی شورای شهر برگزیده شدند.

  • نویسنده : محمد امین نیکوش