صبح روز یکشنبه با حکم قضایی صادره از دیوان عالی کشور ، مجموعه سالن های ورزشی تالش ( سید نیکی ) از تصرف اداره ورزش و جوانان شهرستان خلع ید و به صاحبان اصلی ملک بازگردانده شد !


به گزارش تالشان نیوز در پی شکایات وراث مدعیه مالکیت اراضی مجموعه سالن های ورزشی تالش واقع در منطقه سیدنیکی ، سرانجام حکم نهایی از سوی دیوان عالی کشور صادر گردید .


به موجب این حکم پس از گذشت حدود دو دهه از رسیدگی به شکایت پرونده ، با حضور مقامات قضایی و انتظامی و مسئولین امر و نمایندگان اداره ورزش و جوانان ، از اراضی مذکور که در تصرف اداره ورزش و جوانان تالش بود رفع تصرف و خلع ید صورت گرفت.


بدین ترتیب سالن های ورزشی استخر سرپوشیده محوطه تنیس خاکی سالن های حجاب و المپیک و شهید زمانیان و دفاتر هییت های مستقر در طبقات سالن ها و خانه های سرایداری و همچنین سوییت های اداره ورزش جوان تالش پلمپ و غیر قابل استفاده برای هزاران جوان و ورزش دوست شهرستان خواهد بود !


گفتنیست که شاکیان پرونده ، وراث خانواده های قلعه کفایی و خادمی میباشند.


این فاجعه اجتماعی در حالی رخ میدهد که انتظار میرفت مسئولین امر با حل و فصل شکایت مطروحه از وقوع چنین اتفاقی جلوگیری به عمل می آوردند.


اما با این وجود سوالی که طرح میشود انست چطور ممکن است میلیاردها تومان سرمایه از بیت المال در اراضی صرف شود که مالکیت آن محل شکایت و تردید است ؟


اگر هم چنین اشتباهی رخ داده است چرا نباید رضایت شاکیان در طی گذشت ۱۵ سال از عمر شکایت جلب میشد؟


انتظار میرود دولت و مجلس و قوه قضاییه که بر طبل فساد ستیزی میکوبند هر چه سریع تر نسبت به شفافیت در خصوص این اهمال و تخلف آشکار از سوی مسببین این فاجعه ، اقدام نمایند و متخلفین را به مردم معرفی کنند.