اجرای عملیات محصور سازی ، شن پاشی و استقرار کیوسک نگهبانی و ساماندهی سایت دپو و دفن زباله در شهر لیسار توسط شهرداری لیسار - پایگاه خبری تالشان نیوز | پایگاه خبری تالشان نیوز
اجرای عملیات محصور سازی ، شن پاشی و استقرار کیوسک نگهبانی و ساماندهی سایت دپو و دفن زباله در شهر لیسار توسط شهرداری لیسار
شناسه خبر : 3079 | تاریخ انتشار : 04 آذر 1400 - 20:04 |
ثبت دیدگاه

گالری تصاویر مشابه